04 de novembre 2007

La mobilitat al nostre poble

Cotxes i motos ...
cal vigilar!
Millor la bici
per passejar.

...................... Víctor Serrano .........................