17 de maig 2012

Proves de competències bàsiques

Els dies 7 i 8 de maig , els nens i nenes de 6è vam fer uns exàmens que es diuen de competències bàsiques. Consistien en unes proves que vam fer tots els alumnes de 6è de totes les escoles de Catalunya, els mateixos dies i a les mateixes hores.
Al principi de l’examen ens van donar un quadern  i després vam llegir les instruccions per entendre les activitats. A les proves de català i castellà vam fer un dictat, dues activitats de comprensió lectora i finalment d’una expressió escrita,  que va consistir en un tema que havíem d’explicar. A la de matemàtiques havíem de resoldre operacions i problemes. A la d’anglès vam escoltar un text i vam llegir una comprensió lectora amb unes preguntes en anglès, que després vam contestar.
Les proves de competències bàsiques són obligatòries perquè els pares i l’escola  puguin saber el nostre nivell de llengua –català, castellà, anglès- i matemàtiques. En el cas de que algun alumne hi tingui dificultats, se li posarà uns deures per practicar a l’estiu i així podrà millorar les seves dificultats.

................... Iris Franco, Daniel Vicente, Mireia Muñoz ....................