03 de novembre 2007

La mobilitat al nostre poble

A banda i banda del camí
pugen i baixen sense fi.
Un davant l'altre darrera,
els cotxes van sempre en filera.
Però una ambulància ha sonat
i de seguida tothom s'ha apartat.

..................................... Laura Giménez .....