14 de març 2013

La fàbrica


Al matí vam anar a visitar la fàbrica.
L’aigua arriba a la fàbrica per un canal, s’ha de netejar amb unes reixes per treure la brossa (fulles, pals..). Si entrés la brossa s’ espatllarien les màquines.


El moviment d’ aquestes reixes  abans era cada quatre minuts i ara cada vint minuts. Un dia a la setmana la brossa s’expulsa, perquè és brossa orgànica,  per un “tobogan” i torna al riu. Però al museu ho recollien molt bé.
Vam entrar a veure les calderes de vapor que funcionaven si el riu no portava prou aigua.
El carbó arribava amb carros des del port de Barcelona. Mes tard ja hi havia el tren. 

Amelia Fernández