16 de maig 2013

UNA GRANJA, UN PARC, UN AVIÓ.... AL PASSADÍS!!!A sisè, a part d’anar a l’aula de ciències, fer exercicis, activitats, etc..., hem fet un treball sobre les energies. Aquesta activitat s’ha fet per aprendre a fer servir les energies i dissenyar un circuit elèctric.
Els nens i nenes de 6è, el dos de febrer vam començar a fer una maqueta. La vam presentar el 8 d’abril. Aquesta maqueta l’hem feta per parelles o individualment. Es tractava de fer un circuit elèctric amb diferents energies.

Cada parella feia una mecànica diferent que les altres parelles. N’hem vist de molts tipus: energia solar, eòlica, amb piles, etc...

Hem vist maquetes diferents per exemple: una granja, una discoteca, un mapa d’Europa, un molí de vent, un camp de futbol, la torre Agbar, un parc, un avió, un edifici amb un ascensor, una casa amb garatge, un aparcament, en definitiva treballs molt variats i tot molt bonic.
L’objectiu era conèixer, identificar i utilitzar correctament els components d’un circuit elèctric. Muntar circuits amb diversos generadors, receptors i d’altres components, juntament amb un acabat plàstic. Els plànols de la maqueta els preparàvem a l’aula de coneixement del medi natural i la maqueta es feia a casa de cada parella o persona.

Els materials que s’han fet servir, principalment són: Fustes, bateries, cables, bombetes, etc...


Al passat dia 22 d’abril hi va haver portes obertes. Els pares van poder veure les maquetes que havíem fet.